این ‌پکیج صرفا ویژه کودکان می باشد…
و در این پکیج تمرکز بیشتر بر این موضوع می باشد که یک محیط جذاب و شاد برای کودکان ایجاد شود و در عین حال کودک شما مهارت های اسکی کردن را نیز می آموزد …
و پکیج ها هم به صورت ۶ ، ۸ ، ۱۲ و فصلی ارائه می شود
و برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با تیم پشتیبانی و کارشناسان در ارتباط باشید ….