به دلیل دلیل مرقون به صرفه بودن اسکی در پیست های ایران توریست های زیادی تمایل به اسکی در پیست های ایران را دارند . در این پنل این افراد می توانند به راحتی و با آموزش صحیح و علمی در کنار مربیان مسلط‌ به زبان انگلیسی در پیست های اسکی استان تهران مهارت اسکی کردن را بیاموزند…