آموزش لیفت و لمینیت مژه

یکی از تکنیک های جدید برای خوشحالت نشان دادن چشم ها از طریق مژه ها انجام لیفت و لمینیت مژه می باشد که در حال حاضر یکی از پرکاربرد ترین مباحث مربوط به مژه است . لیفت به معنی فر و حالت دار کردن مژه ها و لمینیت به معنای ضخیم کردن و بلند تر کردن تارهای مژه است و بدلیل اینکه در مراحل کار از رنگ سیاه استفاده می شود باعث می شود مژه ها پرتر دیده شوند

با توجه به تعداد جلسات کم و کاربردی بودن این رشته ، آموزش لیفت و لمینیت مژه مخاطبین زیادی دارد حتی اگر قصد کار در سالن های زیبایی را نداشته باشید می توانید نیاز خود و اطرافیان را درخانه برطرف نمایید . آموزش لیفت و لمینیت مژه زیر نظر مربیان با تجربه و مجرب ارائه می شود و هدف ما آماده کردن هنرجویان برای ورود آنها به بازار کار می باشد .

در حین آموزش در اختیار هنرجویان مدل های واقعی قرار میگیرد تا مراحل آموزش داده شده را بصورت تجربی نیز انجام داده و با اعتماد بنفس بیشتری وارد بازار کارشوند .

لوازم کار این رشته شامل مواد مخصوص لیفت و لمینیت مژه ، پدهای متخلخل ، پنبه ، رنگ مخصوص مژه ، مواد ویتامینه مژه ، شانه فلزی مخصوص مژه ، بیگودی های مخصوص فر مژه، چسب مخصوص و … می باشد